Vizyon ve Misyon

Vizyon


Bilimde, teknolojide çağdaş düzeye ulaşmış; gelişmiş, lider bir ülke olunması için önemli bir yere sahip olan Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye'nin en iyi kurumlarından birisi olmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz; alanında kendisini iyi yetiştirmiş öğretim elemanları ile lisans düzeyinde yürütülen dersler ve ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle paralel; lisans ve lisansüstü düzeyde proje, makale ve araştırma çalışmalarını artırarak sürekliliğin sağlanması için çaba göstermektedir.


Misyon

Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için,

·         Ülkemizin geleceğine katkıda bulunma bilincinde olan,

·         Etik ve demokratik ilkeleri benimsemiş,

·         Çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı,

·         Bilimsel ve teknolojik açıdan çağın gereklerine göre kendini geliştirerek değişime ve gelişime açık;

·         Öğretmenlik bilincine ulaşmış;

·      Uluslararası gelişmeleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve öğretmenler yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapan öğretmenlerle geleceğe ışık tutmak hedeflenmektedir.