İletişim

Adres: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Ağdacı Kampüsü, BARTIN

 

Tel: 0378 223 52 07

Faks: 0378 223 52 08 

 

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

E-mail: adindar@bartin.edu.tr

 

Web Sorumlusu: Arş. Gör. Bekir GÜLER

E-mail: bguler@bartin.edu.tr