Bölüm ve Anabilim Dallarına ait web sayfalarımız açılmıştır.

Bölümümüz ve bünyesinde yer alan anabilim dallarına ait web sayfalarımız güncellenmiştir. Lisans programlarımız ve akademik kadromuz ile ilgili tüm bilgilere web sayfalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Tel: 0378 223 52 07 Belge Geçer: 0378 223 52 08 E-posta: egitim@bartin.edu.tr

Copyright Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü