Laboratuvarımız

Bölümümüzün 2015 yılından itibaren tüm alan uygulama derslerinde aktif olarak kullanılan 30 kişi kapasiteli Fen Laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarda gerekli makine ve teçhizatların yanı sıra, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvar uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli sarf malzemeler yer almaktadır. Bölümde yer alan tüm uygulama dersleri, buna ek olarak öğretmen adaylarına yönelik atölye çalışmaları ve bazı seminerler Fen Laboratuvarında yürütülmektedir. Her öğretim yılında laboratuvar teçhizatlarında yeni teknoloji ve yan donanımlar eklenerek güncellemeler yapılmakta olup, sarf malzemeleri de muhafaza süreleri doğrultusunda yenilenmektedir. Ayrıca laboratuvarın fizikî şartları doğrultusunda ek teçhizatların temini ve aktif edilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.