Bölüm Başkanından

Nitelikli eğitimin sağlanabilmesi, öğretmen yetiştiren kurumlarda verilen eğitimin nitelikli olması ve bu kurumlarda nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Bölümümüz, kendi alanlarında nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları gerçekleştiren, böylece hem üniversitemizi hem de kendilerini hızla ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim alanında ve bilimsel alanda yukarılara taşıma çabası içerisinde olan, öğrenciyi merkeze alarak onların öncelikle toplumun bir bireyi daha sonra geleceğin öğretmeni olarak akademik, sosyal ve kişisel yönden sahip olmaları gereken her türlü bilgi, beceri ve donanımı edinmeleri amacını taşıyan, çalışkan, dinamik, genç ve iş birliği içerisinde çalışan öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Öncelikle, gelecekte öğretmenlik mesleği gibi kutsal bir mesleği edinmek üzere bölümümüzü tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür eder, her yönden nitelikli birey ve öğretmen yetiştirme yolundaki hedefimizi birlikte gerçekleştirmek üzere bu kutsal mesleği tercih etmeyi düşünen tüm öğretmen adaylarını bölümümüze bekleriz.

 

                                                                                 Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

                                                                      Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı