Akademik Personel

Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR
Bölüm Başkanı
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:adindar@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1096
Prof. Dr. Umut SARAÇ
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:usarac@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1126
Doç. Dr. Cemal TOSUN
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:ctosun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1100
Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:bgokkurt@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1106
Doç. Dr. Neslihan USTA
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:nusta@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1104
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KARA
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:ykara@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1102
Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜN
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:ozgegun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1127
Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda KARAMAN DÜNDAR
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik Eğitimi
e - Posta:rdundar@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik Fen
e - Posta:volkanyuzuak@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1101
Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜLER
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:bguler@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1122
Arş. Gör. Dr. Pınar AKYILDIZ
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik Eğitimi
e - Posta:pakyildiz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00- 1121
Arş. Gör. Dr. Burak KİRAS
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Fen Bilgisi Eğitimi
e - Posta:bkiras@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1127
Arş. Gör. Dr. Fatih TAŞ
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:fatihtas@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 / 1120