Misyon ve Vizyon

Vizyon


Bilimde, teknolojide çağdaş düzeye ulaşmış; gelişmiş, lider bir ülke olunması için önemli bir yere sahip olan Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye'nin en iyi kurumlarından birisi olmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz; alanında kendisini iyi yetiştirmiş öğretim elemanları ile lisans düzeyinde yürütülen dersler ve ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle paralel; lisans ve lisansüstü düzeyde proje, makale ve araştırma çalışmalarını artırarak sürekliliğin sağlanması için çaba göstermektedir.

Misyon

Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için,

  • Ülkemizin geleceğine katkıda bulunma bilincinde olan,
  • Etik ve demokratik ilkeleri benimsemiş,
  • Çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı,
  • Bilimsel ve teknolojik açıdan çağın gereklerine göre kendini geliştirerek değişime ve gelişime açık;
  • Öğretmenlik bilincine ulaşmış;
  • Uluslararası gelişmeleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve öğretmenler yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapan öğretmenlerle geleceğe ışık tutmak hedeflenmektedir.