Akademik Çalışma Programı Öğrenci Desteği

İŞKUR tarafından hayata geçirilen Akademik Çalışma Programı ile çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik yayınların sayısının artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesi ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak yeni politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda komisyon tarafından başarılı olarak belirlenen çalışmalar için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır.

İŞKUR'un sağlayacağı destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin başvurularını 15 Mart-14 Nisan 2021 tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.