1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi (EYZ 2021) Katılımı

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal TOSUN ve yüksek lisans öğrencilerimiz Esra UĞUZ ve G. Gizem ÖZTÜRK 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde Harran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi’ne  katılmıştır. Kongrede üniversitemizin ihtisaslaşma alanı kapsamında dekanlığımız tarafından belirlenen anahtar kelimeler ile ilgili olarak;

“Kritik teknoloji alanlarının eğitim araştırmalarında uygulamalarına yönelik makalelerin bibliyometrik analizi” ve Fen bilimleri öğretmenlerine ait mesleğe hazırlık, mesleki deneyim, mesleki gelişim ve iş memnuniyeti değişkenlerinin 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2019 fen başarı puanları üzerindeki yordayıcı etkilerinin eğitsel veri madenciliği analizi ile tahmin edilmesi” başlıklı sözlü bildiler sunulmuştur.

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal TOSUN ve yüksek lisans öğrencisi G. Gizem ÖZTÜRK tarafından sunulan sözlü bildiride; YÖK Gelecek Projesi kapsamında belirlenen Kritik Teknoloji Alanlarının (yapay zekâ, veri madenciliği, veri analitikleri, öğrenme analitikleri, derin öğrenme, büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik, robotik eğitim, sanal gerçeklik ve yapay sinir ağları anahtar kelimeleri kullanılarak) eğitim araştırmalarındaki uygulamaları ile ilgili Web of Science (WoS) veri tabanında taranan 3.931 makalenin bibliyometrik analizi yapılmıştır.

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal TOSUN ve yüksek lisans öğrencisi Esra UĞUZ tarafından sunulan sözlü bildiride ise Türkiye dâhil sınava katılmış 39 ülkenin fen bilimleri öğretmenlerine ait anket sonuçları ve sınava katılan ülkelerin sekizinci sınıf fen başarı puanlarının ortalamaları kullanılarak, fen bilimleri öğretmenlerine ait bazı özelliklerin (mesleğe hazırlık, mesleki deneyim, mesleki gelişim ve iş memnuniyeti) 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin TIMSS 2019 fen başarı puanları üzerindeki yordayıcı etkileri eğitsel veri madenciliği yöntemleri kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır.

  • Uygulama Öğretmenleri Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerine Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Matematik Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Toplantısı

  • Oryantasyon Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 2018 yılı mezunlarımızdan Abdülkerim KARAHAN Fen Bilimleri Öğretmeni Olarak Atanmıştır!

  • Bölümümüz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA Doçent Unvanı Almıştır

  • 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi (EYZ 2021) Katılımı

  • PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM:  Deneyimler ve Geleceğe Bakış Konferansı

  • Öğrencilerimizden ERPA Kongresi'nde Bildiri Sunumları