Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nün Lise Öğrencilerine Tanıtımı Yapıldı

Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü tarafından üniversiteye geçiş sınavları öncesinde lise öğrencilerinin başta üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüze yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla 20 Mayıs 2019 tarihinde tanıtım toplantıları düzenlendi. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim elemanları Arş. Gör. Fatih TAŞ ve Arş. Gör. Burak KİRAS tarafından gerçekleştirilen toplantılara bölümümüz öğrencileri Arif ÖZTÜRK, İhsan YILMAZ ve Turgut ARSLAN da katılarak düşüncelerini paylaştı. Toplantılar, Bartın il merkezinde bulunan Bartın Fen Lisesi, Davut Fırıncıoğlu Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Tanıtımlar kapsamında ilk olarak üniversitemiz ve fakültemiz tanıtım filmleri izletildi. Daha sonra ise Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Bölümü, bölümde yer alan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı'nın amaçları, hedefleri ve olanakları konuları hakkında bilgiler verildi. 
  • Uygulama Öğretmenleri Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerine Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Matematik Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Toplantısı

  • Oryantasyon Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 2018 yılı mezunlarımızdan Abdülkerim KARAHAN Fen Bilimleri Öğretmeni Olarak Atanmıştır!

  • Bölümümüz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA Doçent Unvanı Almıştır

  • 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi (EYZ 2021) Katılımı

  • PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM:  Deneyimler ve Geleceğe Bakış Konferansı

  • Öğrencilerimizden ERPA Kongresi'nde Bildiri Sunumları