Öğretim elemanımız Dr. Fatih TAŞ "Disagreements in Mathematics" çalıştayına katılmıştır.

Öğretim elemanımız Arş. Gör. Dr. Fatih TAŞ, Vrije Universiteit Amsterdam ve Universität Hamburg işbirliği ile 19-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen Disagreements in Mathematics çalıştayına katıldı.

Farklı ülkelerden matematik araştırmacılarının katıldığı çalıştayda matematik üzerine anlaşmazlıklar konu edildi. İki gün süren toplantıda, aşağıdaki konu başlıkları matematik alanının önemli isimleri yönetiminde tartışıldı.

 • Paul Ernest (University of Exeter): Rejection, Disagreement, Controversy and Acceptance in Mathematical Practice: Episodes in the Social Construction of Infinity
 • Andrew Aberdein (Florida Institute of Technology): Deep Disagreement in Mathematics.
 • Eugénie Hunsicker (University of Loughborough): The ethics of inclusion in mathematics.
 • Graham Priest (University of Melbourne): Applied Mathematics.
 • Roy Wagner (ETH Zurich): Consensus.
 • Benedikt Löwe (Cambridge University) : Disagreement of peer reviewers in mathematics.
 • Uygulama Öğretmenleri Toplantısı

 • Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerine Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 • Matematik Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Toplantısı

 • Oryantasyon Toplantısı

 • Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

 • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 2018 yılı mezunlarımızdan Abdülkerim KARAHAN Fen Bilimleri Öğretmeni Olarak Atanmıştır!

 • Bölümümüz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA Doçent Unvanı Almıştır

 • 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi (EYZ 2021) Katılımı

 • PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM:  Deneyimler ve Geleceğe Bakış Konferansı

 • Öğrencilerimizden ERPA Kongresi'nde Bildiri Sunumları