Oryantasyon Toplantısı

Bartın Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalları, yeni gelen öğrenciler için 08.10.2021 tarihi saat 17:00'da oryantasyon programı düzenledi. Düzenlenen programda Bartın ili, üniversitemiz kampüsleri, bölümümüz ve anabilim dallarımız öğretim elemanları tanıtıldı. Uzaktan Eğitim ile ilgili bilgiler verildi. Bölümümüzün öğretim elemanları, yeni öğrencilerimizin üniversite yaşamı süreçlerini en iyi şekilde geçirmeleri için bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.
  • Uygulama Öğretmenleri Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerine Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Matematik Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Toplantısı

  • Oryantasyon Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 2018 yılı mezunlarımızdan Abdülkerim KARAHAN Fen Bilimleri Öğretmeni Olarak Atanmıştır!

  • Bölümümüz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA Doçent Unvanı Almıştır

  • 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi (EYZ 2021) Katılımı

  • PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM:  Deneyimler ve Geleceğe Bakış Konferansı

  • Öğrencilerimizden ERPA Kongresi'nde Bildiri Sunumları