PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM:  Deneyimler ve Geleceğe Bakış Konferansı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR’in 28-29 Haziran 2021 tarihinde TED ÜNİVERSİTESİ'nde düzenlenen PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM:  Deneyimler ve Geleceğe Bakış konferansında PANDEMİDE VE SONRASINDA EĞİTİM: EĞİTİM FAKÜLTELERİ başlıklı panelde Eğitim Fakültesi’nde ve kendi derslerinde

1)
Geçmişe Bakış: Edinilen Deneyimler (alınan dersler) ve İyi Uygulamalar

2)
Geleceğe Bakış:  Değerlendirme ve Öneriler

konularında deneyimlerini sunmuştur.

  • Uygulama Öğretmenleri Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerine Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Matematik Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Toplantısı

  • Oryantasyon Toplantısı

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 2018 yılı mezunlarımızdan Abdülkerim KARAHAN Fen Bilimleri Öğretmeni Olarak Atanmıştır!

  • Bölümümüz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA Doçent Unvanı Almıştır

  • 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi (EYZ 2021) Katılımı

  • PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM:  Deneyimler ve Geleceğe Bakış Konferansı

  • Öğrencilerimizden ERPA Kongresi'nde Bildiri Sunumları